Menu Zavřeno

Školská rada

Školská rada na škole je tříčlenná

Bc. Jitka Gážiová – Chmelíková – zástupce za zřizovatele 

Mgr. Kateřina Svobodová – zástupce za pedagogické pracovníky

Lenka Kolichová – Taranová – zástupce za rodiče žáků