Menu Zavřeno

Klub rodičů a přátel školy

V lednu 2020 jsme založili spolek občanů, zejména rodičů a přátel školy, zatím máme 14 členů, kteří tvoří třídní zástupce. Hlavním účelem založení tohoto klubu je zapojení rodičů se základní školou a obcí, dále pomoc škole dobrovolnou činností, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. Chceme dětem věnovat svůj čas a podpořit ostatní rodiče, aby se také přidali.

Jako první společná akce byl Maškarní karneval, který se uskutečnil v neděli 1. března 2020 v tělocvičně Základní školy Křižany – Žibřidice. Povedlo se nám zapojit Obecní úřad Křižany, který zajistil Honzu Popletu a svoz dětí autobusem, Městys Zdislava zajistil občerstvení a drobné ceny pro zúčastněné, základní škola krásně vyzdobila tělocvičnu a KRPŠ zajistil ještě drobné občerstvení a organizaci v průběhu karnevalu.
Zúčastnilo se přibližně 40 dětí z naší vesnice i blízkého okolí, všichni v krásných maskách a kostýmech.
Myslím, že se nám tato akce podařila, děti si zařádily s Honzou Popletou a jeho sněhulákem Oldou a rodiče si mohli s hrnkem kávy popovídat.

Dalším impulsem, který vznikl z KRPŠ, je zapojení ZŠ Křižany – Žibřidice do projektu Zelená škola.
Cílem projektu je zaměření na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Zapojit se mohou učitelé, žáci, rodiče, ale i další veřejnost.

Věřím, že další rozjeté akce se podaří a budeme nadále podnikat další kroky ke spolupráci tvoření společných akcí. I my jsme rodiče, stejně jako vy a jde nám především o naše děti.

Jitka Gážiová Chmelíková
předseda KRPŠ

E-mail:
rodice.zskrizany@gmail.com
Kontakty:
Bc. Jitka Gážiová Chmelíková, tel.: +420 727 818 419
Alena Válková, tel.: +420 739 511 810
Šilberská Petra, tel.: +420 603 964 800