Menu Zavřeno

Naše škola se zapojila do mezinárodního programu Erasmus+ financovaným EU . Jedná se o krátkodobé zahraniční výjezdy žáků školy a stáže pedagogických pracovníků. V průběhu května až června se žáci i pedagogové zúčastnili programu ve Švédsku a Norsku. Naše pvní zahraniční výjezdy žáci i pedagogové hodnotili velmi kladně. Aktivity probíhaly v roce 2023.

V rámci pobytu žáci poznávali kulturu a školství v jiné zemi, ale zároveň využili své znalosti a dovednosti při komunikaci v cizí řeči. Obdobnou zkušenost měli i doprovázející učitelé. Součástí výjezdů byly i stáže pro učitele, kteří získávali a sdíleli zkušenosti se vzděláváním se svými zahraničními kolegy. Získali inspiraci pro využití moderních technologií ve výuce, ale také pro práci s různorodou skupinou žáků, ve které jsou i žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.

ŠVÉDSKO – ERASMUS 2023

NORSKO – ERASMUS 2023