Menu Zavřeno

Základní škola a mateřská škola Křižany – Žibřidice, příspěvková organizace, Křižany – Žibřidice 271, 463 53 Křižany (dále jen organizace) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.6.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v e znění pozdějších předpisů.

Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet:

  • prostřednictvím datové schránky, ID DS: dtimnxf
  • e-mailem na adrese: zs.zibridice@volny.cz
  • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Křižany – Žibřidice, Žibřidice 271, Křižany 463 53

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, vnést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  • Jmenovaným pověřencem pro organizaci je: Ing. Jiří Hauzer
  • Telefonní číslo: 602 531 319
  • e-mail: hauzer@volny.cz