Menu Zavřeno

Aktuality ze školy

Základní škola Křižany-Žibřidice

O škole

Jsme moderní a inovativní škola nacházející se v obci Křižany – Žibřidice. Naše škola poskytuje vynikající vzdělání a péči pro žáky ve věku od 6 do 15 let. Snažíme se vytvářet prostředí, které podporuje rozvoj celé osobnosti a inspiruje žáky k dosažení jejich plného potenciálu.

Naše kvalifikované učitelské týmy jsou zde, aby podporovaly a vedly naše žáky na cestě k vzdělání. Klade se důraz na individualizaci výuky a podporu různých učebních stylů, aby každý žák mohl dosáhnout úspěchu. Jsme hrdí na naši otevřenou a inkluzivní školskou kulturu, která poskytuje prostředí, kde se každý žák cítí respektován a přijat.

Kroužky pro děti

Logohrátky

Mgr. Kateřina Svobodová

Ruční práce

Olga Günterová

Anglický jazyk

Mgr. Iva Sedlářová

Sportovní kroužek

Danczi a Šavujeva

Taneční kroužek

starší žákyně a paní Markéta Sasková

Keramický kroužek

Marina Kopecká

Kroužek robotiky

Bc. Daniel Dlouhý

Dramatický kroužek

Veronika Poláková
Marina Kopecká