Menu Zavřeno

Aktuality ze školy

Základní škola Křižany-Žibřidice

O škole

Jsme moderní a inovativní škola nacházející se v obci Křižany – Žibřidice. Naše škola poskytuje vynikající vzdělání a péči pro žáky ve věku od 6 do 15 let. Snažíme se vytvářet prostředí, které podporuje rozvoj celé osobnosti a inspiruje žáky k dosažení jejich plného potenciálu.

Naše kvalifikované učitelské týmy jsou zde, aby podporovaly a vedly naše žáky na cestě k vzdělání. Klade se důraz na individualizaci výuky a podporu různých učebních stylů, aby každý žák mohl dosáhnout úspěchu. Jsme hrdí na naši otevřenou a inkluzivní školskou kulturu, která poskytuje prostředí, kde se každý žák cítí respektován a přijat.

Kroužky pro děti

Logohrátky

čtvrtek 13:00 - 13:30
Mgr. Kateřina Svobodová

Ruční práce

středa 13:00 - 14:00
Květuše Havlíčková
Jiřina Hlaváčková

Anglický jazyk

1 x za 14 dní ve čtvrtek
12:30 - 13:00
Nikola Vítková

Flétničky

úterý 13:30 - 14:10
Mgr. Lenka Mauderová

Taneční kroužek

úterý 14:00 - 15:00
starší žákyně a paní Jiřina Prchalová

Keramický kroužek

pondělí 13:30 - 14:30
Marina Kopecká

Kroužek robotiky

úterý 13:20 - 14:05
Bc. Daniel Dlouhý

Dramatický kroužek

úterý 12:45 - 13:30
Veronika Poláková
Marina Kopecká

Německý jazyk

pondělí 13:20 - 13:50
Mgr. Lenka Mauderová

Francouzský jazyk

středa 13:20 - 13:50
Mgr. Klára Krautschneiderová

Kontaktujte nás