Menu Zavřeno

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Vážení rodiče žáků 9. ročníků, na stránkách www.prihlaskynastredni.cz. si můžete shlédnout postupy, jak přihlásit své dítě na střední školu či konzervatoř.
Spuštění aplikace bude od 1.2.2024.
V Informacích pro základní školy k přijímacímu řízení jsou dány různé postupy k přihlášení dítěte na střední školu.
Pokud si nebudete vědět rady, obracejte se od pondělí 5.2.2024 na vedení školy či na Mgr. Kateřinu Svobodovou – kariérního poradce.
Děkuji, Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy