Menu Zavřeno

Stávka v Základní škole Křižany – Žibřidice, okres Liberec

Vážení rodiče,

dnes mi bylo stávkovým výborem oznámeno, že se zaměstnanci naší školy připojí k výstražné jednodenní stávce, kterou vyhlašuje a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na 27. 11. 2023.

Toto právo je zakotveno v čl.27 odst. 4,  Listiny základních práv a svobod

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce, vyhlášené Českomoravským odborový svazem pracovníků školství na pondělí 27.11.2023:

Rada se shodla na následujícím:

Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou.

O stávce tedy nerozhoduje ředitelka školy, ale zaměstnanci. Ti vytvářejí stávkový výbor a ten nejpozději tři dny před stávkou oznámí ředitelce školy, kolik zaměstnanců se stávky účastní. Ředitelka poté rozhoduje o organizaci výuky, provozu školní družiny, stravování, včetně možného uzavření školy.

Rada doporučujeme ředitelům škol své pedagogy podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne.

Důvody stávky:

● Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové kuchařky).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky. (zamezení možnosti výuky v menších skupinách, dělení ročníků do méně početných tříd)

● Snížení výpočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě (omezení počtu asistentů ve škole, omezení hodin přímé podpory žáků, která se dotkne celých kolektivů tříd)

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Rozhodnutí ředitelky školy:

Jelikož dle oznámení stávkovým výborem dne 21.11.2023 se zapojí do stávky všichni zaměstnanci školy, rozhodla ředitelka o uzavření školy, školní družiny a Klubu, školní jídelny dne 27.11.2023 z důvodu velkého počtu chybějících pedagogů i nepedagogických pracovníků ve škole. Tento den není možné zajistit kvalitní výuku vašich dětí.

Děkujeme za pochopení a za podporu

Mgr. Ivana Švehlová
ředitelka školy

Dokument včetně podpisu ke stažení