Menu Zavřeno

Úhrada stravného

Vážení rodiče,

žádáme Vás o kontrolu Vašich plateb za stravné. Cena stravného se liší dle věku dítěte. Bližší informace naleznete na stránkách školy v dokumentu VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. Stravné musí být uhrazeno do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující. V případě nezaplacení stravného v daném termínu může být strávník po předchozím upozornění vyloučen ze stravování do zaplacení dlužné částky.

Děkujeme za spolupráci.

Školní jídelna