Menu Zavřeno

Družina v novém roce

Družina vyplňuje volný čas žáků po skončení vyučování. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkový, zájmových a relaxačních činností (čtení, kreslení,…

Kontaktujte nás