Menu Zavřeno

Změny v platbách stravného ZŠ

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o obědy pro děti, vyplňte, prosím, přiloženou Přihlášku ke školnímu stravování.   Žáci jsou zařazeni do skupin dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (září-srpen) a dle toho platí cenu za dotovaný oběd:

7-10 let                                   28,00 Kč
11-14 let                                 32,00 Kč
15 a více let                            36,00 Kč

Platit můžete v hotovosti nebo převodem z účtu. Platí se vždy zálohově na měsíc příští, pouze v září je třeba zaplatit 2-krát, tzn. obědy na září na začátku měsíce a obědy na říjen do 25.9. (nebo zaplatit zálohu na září do konce měsíce srpna). Od 1.2.2023 došlo k navýšení stravného, prosím, upravte platby. Děkujeme

 1. Platba hotově – Přihlášení žáci zaplatí zálohově celkovou částku za stravné,  a to vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující (tzn. stravné na říjen musí být zaplaceno do 25. září).
  Platit můžete hotově v kanceláři u ředitelky školy.
 2. Platba převodem z účtu – Nastavte si, prosím, trvalý příkaz na částku vypočtenou pro 22 pracovních dnů:
  7-10 let ………… 616,-                                                                           
  11-14 let ……….. 704,-
  15 a více let ……  792,-
  zaměstnanci ……. 440,- Kč 

V září, prosím, nezapomeňte poslat platbu 2x.  Číslo účtu: 115-7958670207/0100                       

Pokud žák navštěvuje školní družinu (150,-), nebo Klub (120,-), platbu prosím, posílejte zvlášť.

Do zprávy pro příjemce vyplňte JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA!         

Posílejte přesnou částku, pokud tak nebude, platba bude vrácena.

Vyúčtování přeplatků při platbě z účtu probíhá 2x/rok  (přeplatky se vrací na účet v únoru a v září).

Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze při pobytu ve škole a 1.den nemoci (pokud žáka zapomenete odhlásit, můžete si oběd odnést ve vlastním jídlonosiči). V případě nepřítomnosti delší než 1 den nárok na dotovaný oběd zaniká a žák musí být z obědu odhlášen, jinak zaplatí plnou cenu = navýšení o provozní náklady za každý neodhlášený oběd. Uzávěrka obědů je ráno v 8,00 hod.  Odhlásit obědy můžete osobně ráno ve školní kuchyni nebo telefonicky na čísle 601 339 161  (možno poslat i SMS – uveďte jméno, příjmení, třídu a datum odhlášení). Povinnost odhlásit žáka mají rodiče, ne třídní učitelé! Pokud vaše dítě přestane trvale chodit na obědy, musí se telefonicky nebo osobně ODHLÁSIT v kuchyni. V případě, že tak neučiníte, dítě je stále přihlášeno a nadále platí obědy-vzniká dluh.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Kateřina Lukešová, vedoucí ŠJTuto část ponechte doma, vyplněnou přihlášku vraťte do školy. Děkuji