Menu Zavřeno

Změny v platbách stravného MŠ

Vážení rodiče, z důvodu zvyšování cen potravin jsme byli nuceni zdražit stravování pro následující školní rok. Níže naleznete Přihlášku ke školnímu stravování. Děti jsou zařazeny do skupin dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (září-srpen) a dle toho platí cenu za dotovanou stravu:
Změna plateb od 1.9.2024
3-6 let 13,- Kč přesnídávka 7 let 15,- Kč přesnídávka
3-6 let 25,- Kč oběd 7 let 25,- Kč oběd
3-6 let 12,- Kč svačina 7 let 15,- Kč svačina
3-6 let 50,-00 Kč celodenní 7 let 55,00 Kč celodenní
Platit můžete v hotovosti nebo převodem z účtu. Platí se zálohově na měsíc příští, pouze v září je
třeba zaplatit 2-krát, tzn. obědy na září na začátku měsíce a obědy na říjen do 25.9. Platbu lze
nastavit již do 25.8. (tzn. na září)

 1. Platba hotově – Platí se v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, a to vždy předem na
  měsíc následující. Platba např. na říjen musí být zaplacena do 25.9.!
  Platit můžete vždy denně od 8 hod. – 11:00 hodin (nebo dle dohody) v budově školy.
 2. Platba převodem z účtu – Nastavte si, prosím, trvalý příkaz na částku vypočtenou
  pro 22 pracovních dnů:
  3-6 let ………..…… 1.100,- Kč
  7 let ………………. 1.210,- Kč
  zaměstnanci ….……440,- Kč
  Úplata za MŠ ……….250,- Kč

V září, prosím, nezapomeňte poslat platbu 2x. Číslo účtu: 115-7958670207/0100
Posílejte, prosím, platby za oběd a úplatu (250,-) zvlášť
Do zprávy pro příjemce vyplňte JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA!


Posílejte vždy přesnou částku. Pokud tak nebude, platba bude vrácena zpět.
Vyúčtování přeplatků při platbě z účtu probíhá 2x/rok (přeplatky se vrací na účet v únoru a září)
Děti z MŠ jsou přihlášeny k celodennímu stravování. Pokud bude dítě odcházet po obědě, rodiče ráno
nahlásí odchod dítěte učitelce MŠ. Pokud je odpolední svačina originálně balená (jogurt, sušenka,
apod.), vydá ji učitelka dítěti v době oběda. V jiném případě svačina propadá bez nároku na náhradu.
Uzávěrka pro odhlášky a přihlášky po nemoci je ráno do 8,00 hod. Odhlásit stravu můžete u učitelky
MŠ, ve školní kuchyni nebo telefonicky na čísle: 601 339 161 (MŠ Žibřidice) a 485 178 027 (MŠ
Křižany) – možno poslat i SMS – uveďte jméno, příjmení a datum odhlášení).
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.
K. Lukešová (ZŠ a MŠ Žibřidice,) L. Vaňková, (MŠ Křižany) – vedoucí ŠJ
Tuto část ponechte doma, vyplněnou přihlášku vraťte do jídelny. Děkuji