Menu Zavřeno

Projektový den – Den Země

Nejprve si žáci zahráli bojovku na téma třídění odpadů, recyklace, obnovitelné zdroje energie a ohrožená zvířata. Následně jsme společně vyrazili do terénu sesbírat odpad z okolí.